BÁO CÁO ONLINE TỔ AN TOÀN-PHÒNG KTKH-NPSC

Hiện tại tổ An toàn triển khai một số báo cáo online để các đơn vị giảm thời gian báo cáo so với báo cáo truyền thống, và tổ AT cũng nhanh hơn trong việc tổng hợp số liệu các báo cáo, do vậy kính đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo trên báo cáo online.

 

CÁC ĐƠN VỊ CLICK CHUỘT VÀO BC TƯƠNG ỨNG ĐỂ LINK ĐẾN BC

140x140

CÔNG ĐIỆN 110

Các đơn vị lưu ý thực hiện hàng ngày (trước 16h) nếu có phiên làm việc

140x140

BC KẾT QUẢ THÁNG ATVSLĐ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG ATVSLĐ năm 2022 (hạn đến 05/06/2022)

140x140

TỔNG HỢP TRANG BỊ AT TẠI ĐƠN VỊ

Tổng hợp trang bị an toàn hiện có tại đơn vị. ..(hạn trước 30/06/2022)

140x140

ĐK SÁT HẠCH AT TT05 & NĐ44

Rà soát danh sách tại đơn vị, bổ sung thêm mới, đăng ký chức danh, chia nhóm sát hạch an toàn theo TT05 và NĐ44

140x140

ĐK LÀM THẺ ATĐ

Các đơn vị rà soát lại đối tượng để NPSC cấp lại thẻ ATĐ năm 2022(Đợt 6). (Lưu ý hạn đến 05/10/2022).

140x140

MÃ THẺ AT

Tra cứu mã thẻ An toàn, quá trình công tác, sai phạm, kỷ luật, khen thưởng của từng cá nhân trong quá trình làm việc

140x140

KIỂM DUYỆT PATCTC&BPAT

Các đơn vị gửi PATCTC&BPAT để tổ An toàn kiểm duyệt, Đề nghị gửi đủ và chính xác.

140x140

TRA CỨU BC

Tra cứu các báo cáo backup của các tháng trước đó, tra cứu hạn nộp BC tồn tại, khắc phục theo tt07, lưu ý chỉ có thể xem, không thể sửa...

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TỔ AN TOÀN - PHÒNG KHKT - NPSC - 2020