BÁO CÁO ONLINE - PHÒNG KTAT-NPSC

Hiện tại Phòng KTAT triển khai một số báo cáo online để các đơn vị giảm thời gian báo cáo so với báo cáo truyền thống, và Phòng KTAT cũng nhanh hơn trong việc tổng hợp số liệu các báo cáo, do vậy kính đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo trên báo cáo online.

CÁC ĐƠN VỊ CLICK CHUỘT VÀO BC TƯƠNG ỨNG ĐỂ LINK ĐẾN BC

140x140

CÔNG ĐIỆN 110

Các đơn vị lưu ý thực hiện hàng ngày (trước 17h) nếu có phiên làm việc

140x140

HUẤN LUYỆN, THẺ ATĐ

Mọi thứ liên quan đến huấn luyện, tra cứu thẻ ATĐ, đăng ký làm thẻ ATĐ

140x140

BHLĐ, THIẾT BỊ AT

Mọi thứ liên quan đến BHLĐ, Thiết bị AT

140x140

KIỂM DUYỆT PATCTC,BPAT

Các đơn vị gửi PATCTC để tổ An toàn kiểm duyệt, Đề nghị gửi đủ và chính xác.

140x140

TRA CỨU VĂN BẢN

Tra cứu tất cả tài liệu hướng dẫn, thông tư, nghị định, văn bản liên quan đến an toàn để thực hiện tốt hơn công việc.

140x140

TRA CỨU BC

Tra cứu các báo cáo backup của các tháng trước đó, tra cứu hạn nộp BC tồn tại, khắc phục theo tt07, lưu ý chỉ có thể xem, không thể sửa...

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

PHÒNG KTAT - NPSC