BẢO HỘ LAO ĐỘNG, TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN

140x140

KIỂM KÊ TRANG BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHCN

Báo cáo kiểm kê phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (hạn đến 25/12/2022)

140x140

ĐK BHLĐ NỮ 2024

Đăng ký bảo hộ lao động LĐ NỮ năm 2024
(hạn đến 20/03/2024)

140x140

ĐK BHLĐ NAM 2024

Đăng ký bảo hộ lao động cá nhân dành cho LĐ Nam năm 2024
(hạn đến 20/03/2024)

140x140

ĐK TRANG BỊ AT-PCCC 2024

ĐĂNG KÝ TRANG BỊ DỤNG CỤ AT, PCCC, ..NĂM 2024 (hạn trước 20/03/2024)

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

PHÒNG KTAT - NPSC